VRAČILA IN REKLAMACIJE

 

Menjave in vračila

Kupec, ki opravi nakup na spletnem mestu www.kerus.si, ima pravico, da nas v 14 dneh od prevzema izdelka obvesti, da odstopa od pogodbe in zahteva vračilo kupnine ali zamenjavo izdelka, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Strošek pošiljanja vrnjenega izdelka je na strani kupca. V kolikor zamudite zakonsko predpisan rok, vračila in menjave niso več možne. 

 • Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Za nakup, katerega predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika in je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam ter zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, kupec ni upravičen do vračila ali menjave. Primer je personalizirano poslikana keramika, za katero je naročnik podal jasna navodila za izdelavo. Prav tako zaradi higienskih razlogov ni mogoče vrniti gospodinjske keramike, ki jo je kupec že uporabljal. Primer so šalice, ki jih je stranka že uporabila in so prišli v neposredni stik s kožo ali slino. Za takšne vrste blago je odstop od pogodbe možno uveljaviti samo, če kupec vrne originalno zapakiran izdelek v neodpečateni embalaži, ki jasno nakazuje, da se izdelek ni uporabljal. Če obstaja sum, da je kupec izdelek uporabljal, si pridružujemo pravico, da kupčev zahtevek za odstop od pogodbe zavrnemo.

Izdelek, ki ga vračate, mora biti nepoškodovan in brezhibno ohranjen, hkrati pa morate vrniti tudi originalno embalažo in vso morebitno dodatno opremo. Blago mora biti vrnjeno v nespremenjeni količini in brez vidnih znakov uporabe. Prosimo, da z dnem podane izjave o odstopu od pogodbe izdelka ne uporabljate več.

Če želite vrniti izdelek ali ga zamenjati prosimo, da nas v roku 14 dneh od prevzema izdelka pisno obvestite o željenem odstopu od pogodbe. Vlogo za odstop od pogodbe nam lahko pošljete po elektronski pošti ([email protected]) ali navadni pošti (Kerus, Sašo Rus S.P., Kasaze 66b, 3301 Petrovče). Izdelek je potrebno vrniti v roku 14 dni po poslanem obvestilu oz. oddani vlogi za odstop od pogodbe. Izdelek vam bomo zamenjali oziroma povrnili kupnino najpozneje v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe.

Vlogo za odstop od pogodbe najdete tukaj.

Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe (Obr. IOP):

 • Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.
 • Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.
 • Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje (Izdelovanje predmetov iz keramike Kerus, Sašo Rus, S.P., Kasaze 66B, 3301 Petrovče, telefonska številka: +386 30 615 165, elektronski naslov: [email protected]) o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe  (npr. pismo, elektronska pošta).  
 • Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe.
 • Učinki odstopa od pogodbe: Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z
  enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.
 • Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. 
 • Potrošnik blago vrne ali izroči brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Reklamacije

Garancijo je možno uveljavljati pri izdelkih, ki imajo priložen garancijski list ali je garancija navedena na računu. Če garancija ni priložena ali ni nobenih informacij na računu ali spletnem mestu, izdelek nima garancije.

Električne naprave v ponudbi (npr. urni mehanizmi) imajo skladno z zakonom 1 leto garancije.

O skritih napakah (npr. lasavost pri keramiki), torej tistih, ki jih kupec ni mogel takoj opaziti, mora kupec o tem prodajalca opozoriti v dveh mesecih, šteto od dneva, ko je napako opazil, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi to pravico. Prodajalec pa ne odgovarja za napake, ki se pojavijo v 2 letih po izročitvi stvari, razen če se s pogodbo določi daljši čas.

Za skrite napake (npr. lasavost) mora kupec ponudnika obvestiti najkasneje v 2 mesecih, šteto od dneva, ko je napako opazil, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi to pravico.

Garancijo je možno uveljaviti le za napake, ki niso nastale kot posledica neustrezne uporabe s strani kupca. Garancija prav tako ne velja za mehanske napake in obrabo, ki je nastala kot posledica uporabe kupca.

Prosimo, da izdelek in zahtevek za reklamacijo pošljete preko navadne ali elektronske pošte na naslov: Kerus, Sašo Rus, S.P., Kasaze 66b, 3301 Petrovče, [email protected]. Strošek pošiljanja krije kupec.

Reklamacijo bomo razrešili najkasneje v 45 dneh od prejema vloge in izdelka.

Zahtevek za reklamacijo najdete tukaj.